LIVSKRAFTEN drives av Enhetsterapeut og Tankefeltterapeut Liv Elisabeth Ryen Svergja. Jeg er medlem i Enhetsterapiforeningen.

Jeg er også sertifisert terapeut innen blomstermedisin, PEAT Trainer og er selvstendig forhandler av Forever Aloe vera-produkter.

 

Hvordan jobber jeg?

Lytte-observere-behandle-hjelp til selvhjelp

Jeg bruker enkle og gode teknikker, -ofte i kombinasjon, og utfra helhetlig tenking. Mange teknikker er lette å lære og fine selvhjelpsøvelser.

 

LIVSKRAFTEN ønsker å bidra med:

  • Hjelp til selvhjelp/mestringsmedisin
  • Lindring ved kroniske plager, fysiske og psykiske (emosjonelle)
  • Forevers Aloe vera-produkter
  • Blomsteressenser

 

LIVSKRAFTENs intensjoner er:

  • Å hjelpe og veilede mennesker til å finne sin indre livskraft, leve bedre og utnytte sitt potensiale.
  • Å bruke øvelser, metoder og teknikker som kan lindre ved fysiske og psykiske plager.
  • Å bidra til større selvinnsikt, selvutvikling og helhetlig forståelse av hvordan kropp, sinn og ånd virker sammen.
  • Å formidle viktigheten av bevisstgjøring i forhold til helse og miljø, sammenhengen mellom faktorer som kosthold/mat/ økologi/samfunn/stress og sensitivitet.
  • Å vise respekt og ydmykhet er sentralt både i forhold til en sjøl, andre mennesker og alt det som omgir oss i vårt miljø.
  • Å lære barn, ungdom, voksne og eldre hvordan de kan, ved bruk av enkle selvhjelpsøvelser/-teknikker, styrke sin indre helbreder, det vil si hjelpe kroppens egen selvhelbredelseskraft.