Blomsteressenser er urgammel viten, som er satt i system i nyere tid. De mest kjente systemer er Dr Bachs blomstermedisin og Australian Bush Flower Essences. Norske Livsessenser er blomsteressenser fra fjellbygda Kvikne. Blomsteressenser kan brukes som støttebehandling. Blomsteressensene tilpasses individuelt.

Her kan du lese mer om blomsteressenser: https://behandler.no/hva-er-blomstermedisin/

 

DSC_0195