Blomsteressenser er urgammel viten, som er satt i system i nyere tid. De mest kjente systemer er Dr Bachs blomstermedisin og Australian Bush Flower Essences. Blomsteressenser kan brukes som støttebehandling.  Blomsteressensene tilpasses individuelt.

Her kan du lese mer om blomsteressenser: http://www.alternativ.no/Nyheter/blomstermedisin.html

 

DSC_0195