Enhetsterapeutens teknikker er bredt sammensatt. Det kan være berørings- og reguleringsmetoder, kostholdsveiledning, fysiske øvelser med mer. Ved psykiske/emosjonelle plager brukes i hovedsak PEAT-teknikkene, utviket av den serbiske psykologen Zivorad M. Slavinski, for psykologisk forvandling.

Hva er Enhetsterapi?

Enhetsterapien sin grunnsyntese er behandling av hele mennesket, -kropp, sinn, ånd via energi (energimedisin). Enhetsterapi er en syntese av urgammel viten og nyere forskning. Metodene springer ut fra vanlig medisin, psykologi, fysioterapi, vanlige treningsmiljøer, urgamle helbredelsestradisjoner, nyutviklede terapeutiske synteser for psykisk og fysiologisk forvandling. En behandler samt veileder i hvordan hvert enkelt menneske kan balansere og hjelpe seg selv ved bruk av gode og trygge øvelser og teknikker (mestringsmedisin).  Du kan lese mer på http://www.livshjelp.no/enhetsterapi.html.

Enhetsterapi tar sikte på å favne de viktigste prinsipper for forebyggende helse og egenomsorg vi kjenner per i dag. En søker å følge fagutvikling innen en rekke områder, for hele tiden å kunne utvikle de mest virksomme terapeutiske verktøyene.

DSC_0279_1