Kurs i blomsteressenser for enhetsterapeuter og enhetsterapistudenter.
4 kursdager, 2 samlinger:
Del 1: 18. og 19. juni
Del 2: 13. og 14. august
For mer info, ta kontakt på e-post: info@livskraften.no
Velkommen!