På grunn av koronasituasjoene utsettes Kvikneseminaret 2020 til lørdag 19. juni 2021
Tema blir det samme: Livet og døden.
Kursdag med
Lege og forfatter Audun Myskja
Lege, mindfullnessinstruktør og kurs i enhetsterapi, Guri Greiff
Fotograf Siri Nordberg Malvik
Detaljert program kommer.
Velkommen til en kursdag med fantastiske foredragsholdere, som gir av sine erfaringer og kunnskap om dette viktige temaet!